Solpanelguiden

Solpaneler finns i en massa olika varianter, storlekar, effekter och utföranden. Vilken du ska ha beror helt på vad den ska användas i för situation. De tre dominerande typerna av solpaneler är idag monokristallina, multikristallina (eller polykristallina) och tunnfilm och skillnaden mellan dessa är tillverkningsmetoden. Vi kommer här att bara beröra de två vanligaste, mono och multikristallina. Tunnfilm har många positiva egenskaper men har fortfarande lägre verkningsgrad och ett högre pris än de två andra vilket gör att dessa idag inte är lika kostnadseffektiva. Det har också gjort att vi valt att bara koncentrera oss på de två förstnämnda. Skulle det ändra sig framöver, på ett eller annat sätt, kommer vi utan tveka att se över vårt produktutbud.

Varje solpanel av mono eller multikristallint kisel är tillverkad av ett antal solceller. Varje cell har så låg spänning att de måste seriekopplas till ett större antal för att vi ska kunna ha någon praktisk nytta av dem, därför gör man solpaneler. Varje panel har beroende på dess förväntade utspänning ett visst antal celler. Normalt ger en cell c:a 0.47 Volt vid full solinstrålning och om man då seriekopplar 36 stycken vilket brukar vara standard för en panel avsedd för bruk mot en 12 Volts batteribank får man en toppspänning på ungefär 17 Volt. Vid 24 Volts bank eller nätanslutning brukar antalet vara det dubbla, dvs. 72 stycken per panel. Varianter med fler eller färre antal celler finns för olika ändamål.

Vilken typ och utförande man ska ha beror oftast på vad man är villig att betala, hur ont eller gott om plats för paneler man har i förhållande till den totala effekt man önskar och på övriga krav som färg, olika specialutföranden, var och hur de ska monteras, etc. Priset per panel varierar mycket pga. konkurrensen, olika tullar på olika fabrikat, på skatter och eventuella subventioner men också på frakter och var i världen de är tillverkade, så det gäller att se upp, särskilt om det är en större anläggning som är i tanken. Skillnaden i kvalitet, effektivitet och livslängd mellan de två tillverkningsteknikerna är inte längre så stor men man måste fortfarande vara noga i urvalet av fabrikat och modell om man vill ha hög och jämn kvalité med goda garantier till bra pris. Största kvalitetsskillnaden ligger idag utan tvekan i den fysiska tillverkningen och i vilka metoder man där använt sig av. De återspeglas ofta i priset men också i vilka garantier tillverkaren väljer att lämna, och där kan det skilja sig rejält om man inte ser upp.

För att få en så bra produkt som möjligt i förhållande till dess pris låter vi normalt den övergripande prisbilden på marknaden i förhållande till den kvalité, livslängd, garantier och totala effekt man behöver vara avgörande för vilken produkt man väljer. Om man har speciella krav på t.ex. ett visst estetiskt utförande, maximal total effekt eller andra specifika önskemål går de flesta idag oftast att tillgodoses mot ett högre pris. Ett högre pris kan man också bli tvungen att betala i de fall man har specifika krav på garantier, något speciellt utförande eller färg, extremt hög verkningsgrad eller har något annat önskemål som faller lite utanför standardramen.

Men det är inte bara högre priser som gäller, i en del fall kan även ett lägre pris fås om man kan tänka sig paneler av “projekt” typ. De är så gott som alltid i multikristallint utförande men har visuella “defekter” vilket får utseendet att skilja sig en del mot deras “premium” varianter som oftast är mer eller mindre homogena i färgen. Det som menas med “defekter” i detta fall är helt enkelt att olika celler i samma panel kan ha olika färg i förhållande till sina “grannar”. Inte bara den enskilda cellen kan då se flammig ut på grund av sitt multikristallina utförande utan hela panelens yta kan variera en hel del i färg eftersom alla celler kan ha mer eller mindre olika färg. Man ska dock vara på det klara med att alla garantier, prestanda, funktionalitet och livslängd är exakt desamma som för premiumvarianterna. Skillnaden är bara att utseendet kan variera, inte bara mellan respektive cell i samma panel utan också mellan varje panel. Priset är dock fördelaktigare om man inte bryr sig om det visuella intrycket i första hand.

Monokristallina celler

Tidigare var den monokristallina celltypen den som utan tvekan hade högst verkningsgrad, dvs. kunde generera högst effekt i förhållande till sin aktiva yta. Idag är skillnaden i verkningsgrad inte längre lika stor jämfört med de multikristallina men de riktigt högeffektiva panelerna är fortfarande oftast tillverkade av monokristallint kisel. I dessa är varje enskild cell enkelt uttryckt tillverkad av en stor sammanhängande kiselkristall, därav namnet. Dessa har generellt sett alltid varit de dyraste då tillverkningsmetoden är mer komplicerad.

Multi eller polykristallina celler

Idag är de multikristallina panelerna i det närmaste lika effektiva som monokristallina och prisskillnaden emellan de två typerna har minskat. En multikristallin cell är uppbyggd av ett antal mindre monokristallina segment för att få en kristall med tillräckligt stor yta. En sådan är ofta ganska lätt att känna igen då den ofta har ett lite “flammigt” utseende. Olika nyanser av blått är vanligast men de finns även i svart, grönt och rött. Effektiviteten är idag ofta i paritet med de lite billigare monokristallina panelerna men du får i gengäld lite högre effekt per krona då de är billigare att tillverka. De färgade är oftast betydligt dyrare, särskilt de röda och gröna.

Utförande med aluminiumram

Dessa är utan tvekan de absolut vanligaste och finns från någon Watt upp till över 300 Watt toppeffekt. Aluminiumramen ser till att panelerna blir vridstyva och enkla att montera. Denna typ är totalt dominerande i alla system anslutna mot vanliga elnätet men också i mindre system avsedda för uppkoppling mot batteribank i t.ex. fritidshus eller liknande. Både mono och multikristallina varianter är vanliga. Solcellerna är oftast svarta eller blå i någon nyans men det finns även de som är t.ex. röda eller gröna. Bakgrunden bakom solcellerna är oftast vit eller svart men det finns även transparenta varianter. Aluminiumramen är oftast i natureloxerad aluminium (silver) eller svart.

Kantlösa glas-glas paneler

Dessa kan ibland göras mer eller mindre transparenta och i en del fall görs de även dubbelsidiga för högre effektivitet. Detta kan göras för att även baksidan är i glas. Den stora fördelen som framhålls med dessa är deras mycket långa livslängd som uppnås genom en effektivare och tätare lamineringsteknik. De är dessutom ofta lite effektivare och har ofta bland marknadens bästa och längsta garantier. Nackdelen är att monteringen är mer krävande och att priset per panel i allmänhet är betydligt högre.

Flexibelt utförande

Flexibla paneler har på senare tid blivit oerhört populära då de visat sig möjliga att använda i alla möjliga sammanhang där det tidigare inte varit möjligt eller i alla fall svårt att få till en bra installation. Vanliga ställen där denna typ passar fantastiskt bra är på t.ex. båtar, husvagnar och husbilar då de kan monteras utan skruv eller beslag eftersom de oftast levereras med en självhäftande baksida. Det finns naturligtvis otaliga andra ställen där dessa p.g.a. sin smidighet är utmärkta alternativ. På grund av sitt utförande kan dessa inte göras för stora, de skulle då förlora sin monteringsflexibilitet och därför blir effekten oftast begränsad till maximalt c:a 100-120 Watt. Behöver du mera effekt går det naturligtvis lika bra att koppla samman flera av dessa paneler för högre effekter på samma sätt som vanliga paneler med aluminiumram. Vissa av dessa kan dessutom fås i ett extra robust trampskyddat utförande för montering på t.ex. däcket på din båt.