Om du vill värma t.ex. varmvatten eller använda ett elelement med uteslutande solenergi är detta din nya kompis! Får inte användas till elektronik eller elektroniska termostater. Temperaturstyrning med bimetall går däremot utmärkt.

Endast ett sökresultat