Om du vill värma t.ex. varmvatten eller använda ett elelement med uteslutande solenergi är detta din nya kompis! Får inte användas till elektronik eller elektroniska termostater. Temperaturstyrning med bimetall går däremot utmärkt.

1 produkt