Inverterguiden

En inverter kallas ibland även för konverter, växelriktare, omformare eller omvandlare. Vanligast och mest korrekt för just den typen vi saluför är inverter eller växelriktare. Det den huvudsakligen gör är att omvandla likspänningen (DC) från ett batteri (ofta 12 Volt eller 24 Volt) till 230 Volt växelspänning (AC) så vi kan driva våra vanliga utrustning vi har där hemma, fast på batteri utan att ha tillgång till ett vanligt vägguttag.

Svart kurva=ren sinusvåg, Röd kurva=trappstegsformad modifierad sinus, Blå kurva=fyrkantvåg

Vilken typ av invertern ska jag ha, modifierad sinusvåg eller ren sinusvåg?

Tre huvudsakliga typer av inverters finns, dels de som ger en ren sinusformad utspänning lika den vi har i vägguttagen hemma, dels de som ger en trappstegsformad utspänning som till viss del kan liknas vid sinusformad utspänning och de som ger en utspänning som mest kan liknas vid en fyrkantvåg. Kvalitén på vågformen är helt avgörande för hur bra och effektivt en inverter kan driva den tillkopplade lasten. Ju färre “trappsteg” kurvan har desto sämre klarar invertern att driva komplicerad eller känslig utrustning. Dessvärre går alla varianter som inte är av typen ren sinusvåg under samlingsnamnet “modifierad sinusvåg” vilket gör det näst intill omöjligt att veta vad man egentligen får för kvalité på inverterns vågform och hur bra den klarar att driva det man önskar. Invertrar med en utgång gjord för ren sinusvåg kan användas till all slags utrustning medan invertrar med modifierad sinusvåg inte ska användas till känslig utrustning eller utrustning som utgör en induktiv last. Sådana är t.ex. elmotorer av olika slag.

Det som kan hända om man använder en inverter med modifierad sinusvåg på FEL utrustning kan vara en eller flera av nedan:

 • Utrustningen du vill driva går inte igång alls
 • Utrustningen fungerar bristfälligt
 • Utrustningen fungerar men drar onödigt mycket ström från ditt/dina batterier
 • Utrustningen fungerar men blir onödigt varm och kan efter en tid bli överhettad
 • Utrustningen fungerar men går efter en tid sönder
 • Utrustningen går sönder mer eller mindre omedelbart

Vad kan jag driva?

Vi rekommenderar att alltid välja en inverter som har en utgång med ren sinusvåg, dvs. en med samma typ av vågform på spänningen som finns hemma i vägguttaget. Enda egentliga anledningen till att välja en inverter med modifierad sinusvåg är att de är billigare. Om du bestämmer dig för att köpa en sådan måste du vara helt säker på att den aldrig kommer att användas till att driva känsligare saker. Då kan en inverter med modifierad sinusutgång vara ett alternativ, inte annars.

Exempel på saker vi bestämt avråder dig från att driva med modifierad sinusvåg är:

 • Kylskåp
 • Frysskåp
 • Frysboxar
 • Tvättmaskiner
 • Torktumlare
 • Värmepumpar
 • Luftkonditioneringar
 • Induktionshällar
 • Datorer
 • Projektorer
 • LED-lampor
 • Hi-Fi anläggningar
 • Platt-TV
 • Övrig elektronik
 • Vattenpumpar
 • Borrmaskiner
 • Dammsugare
 • Cirkulationspumpar
 • Andra maskiner eller saker som innehåller elektriska motorer

Observera att denna lista inte på något sätt avser att vara komplett eller ens helt korrekt då undantag naturligtvis kan finnas beroende på hur tillverkaren konstruerat sina produkter ifråga. Det vi vill visa är vilka typer av utrustning man vanligen bör undvika att driva med modifierad sinusvåg, allt för att slippa onödiga problem. Solenergibutiken kan inte hållas ansvarig för produkter som inte fungerar korrekt eller går sönder pga. felaktigt val av inverter. Vi för därför endast inverters av hög kvalité med utgång i ren sinusvåg!

Hur stor inverter behöver jag?

Enkelt uttryckt behöver du en som har minst samma specificerade Watt-tal som utrustningen du ska driva. Du kan alltså inte driva en värmefläkt på 1000 Watt om invertern bara klarar 800 Watt. Räkna därför samman alla förbrukare du tänkt driva samtidigt, om du tänkt driva flera på en gång, så får du en siffra på den totala belastningen, det är det minsta Watt-tal invertern måste klara. Effektförbrukningen i Watt brukar vara märkt på de olika produkternas typetikett. Vår rekommendation är att välja en som är minst 1,5-2 gånger så stor som det du tänkt driva, inte för att vi ska tjäna mer på dig utan för att du inte ska få problem med det du ska driva. Anledningen är att många saker drar betydligt mycket mer effekt precis i startögonblicket. Vissa saker som t.ex. kompressorer i kylskåp och produkter med elektriska motorer kan i vissa fall dra allt mellan 5-10 gånger sin nominella effekt. Ett exempel: Du har ett kylskåp. Enligt typskylten står det att skåpet inte ska dra mer än 90 Watt under drift men i startögonblicket kan det mycket väl kortvarigt dra mellan 450-900 Watt. Har du tur klarar du dig med en inverter med en specificerad uteffekt på 500 Watt men för att vara helt på säkra sidan skulle vi rekommendera en som är lite större. Det gör ju också att du framöver när behovet ökar kan driva flera saker samtidigt utan att “gå i taket” för vad invertern klarar.

OBS!

En varning kan här vara på sin plats. Se upp i valet av leverantör, vissa oseriösa aktörer anger bara toppeffekten på sina invertrar för att få dessa att se fördelaktigare ut prismässigt i förhållande till konkurrenterna vilket du kan få betala dyrt för. Toppeffekten ska alltid vara minst den dubbla kontinuerliga effekten. Invertern kanske därför bara har hälften av den effekt du räknat med! Läs därför specifikationen noggrant. När du räknar på vilken effekt du behöver, räkna då alltid på kontinuerlig uteffekt, den angivna toppeffekten varar allt för kort, oftast bara under några få millisekunder eller kanske upp emot en halv sekund beroende på inverterns konstruktion, medan t.ex. en kylskåpskompressor eller elmotor kan behöva upp emot 5-10 gånger den nominella effekten kortvarigt innan den tillfälliga starteffekten sjunker till uppgiven effekt. Detta är helt normalt och inget du berörs av hemma eftersom du inte har den begränsningen i vägguttagen.

Alla våra inverters effekt anges alltid med den kontinuerliga effekten i produktnamnet. I specifikationerna hittar du naturligtvis även uppgifter om toppeffekten och alla andra parametrar som kan vara av vikt.

Inverter med UPS/laddfunktion

En del invertrar är utrustade med inbyggd batteriladdare och en funktion (UPS) som gör att utrustning ansluten till invertern aldrig hinner bli strömlös när strömmen i vägguttaget försvinner. Den inbyggda UPS:en växlar vid strömavbrott blixtsnabbt över till batteriet istället och allt fortsätter att fungera, precis som om inget har hänt. När strömmen återvänder i vägguttaget växlar UPS:en tillbaka från batteriet till vanlig ström lika snabbt. Dessutom ser den inbyggda laddaren till att batteriet alltid är fulladdat så länge ström finns i vägguttaget. Detta är en perfekt lösning för dig som bor tokigt till och ofta har strömavbrott men ändå är beroende av att viss kritisk utrustning fortsätter fungera när strömmen försvinner. På samma sätt är det utmärkt för t.ex. båtägare som i förekommande fall använder landström vid kaj eller husvagnsägare som har tillgång till elstolpe, men bara ibland.

Hur länge kan jag driva min utrustning på mitt batteri?

Se vår Batteriguide. Där får du lära dig grunderna om batterier, olika batterityper och varför de är olika lämpliga eller rent av olämpliga i vissa sammanhang. Lite om dimensionering hittar du också.