Försäljningsvillkor

Som konsument som handlar hos Solenergibutiken omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Dessa villkor gäller från och med 1 Januari 2017.

1. Tillämplighet
Solenergibutikens Allmänna Försäljningsvillkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Solenergibutiken publicerade försäljningsvillkor.

2. Produktinformation
Varorna som presenteras på Solenergibutikens webbsida utgör Solenergibutikens ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Solenergibutikens webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.
Generell information om produkterna på Solenergibutikens webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida. Solenergibutiken hänvisar till produktmanualen, alternativt till respektive tillverkare för mer information. För digital mjukvara hänvisar Solenergibutiken till produktförpackningen för utförlig information om vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet.

3. Priser och frakt
Priserna anges i SEK och inkluderar moms. Solenergibutiken äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Solenergibutiken och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits. Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden framgår kassan. Beställda varor kan ej avhämtas hos Solenergibutiken. Fri frakt gäller för order över 5000 kr. Fri frakt kan dock inte åberopas vid användande av hempaket, budbil eller för gods på pall.

4. Betalningsvillkor
Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på Solenergibutikens webbsida innebär ett betalningsansvar. Betalning kan erläggas med kontokort utfärdat av Visa eller Mastercard, genom direktbetalning via internetbankerna Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB eller Danske bank samt genom SMS-betalning via WyWallet. Som kund kan du även välja betalning mot faktura eller delbetalning. Sådan betalning administreras av Payson som i dessa fall ansvarar för kreditbedömning, avisering och mottagande av betalning. Notera att fordran i dessa fall kommer att överlåtas till Payson och betalning med befriande verkan kan därför bara ske till Payson på det konto som anges på fakturan. Solenergibutiken förbehåller sig rätten att inte i samtliga fall erbjuda alla betalsätt. Vid betalning via faktura/delbetalning kan en kreditprövning komma att göras. Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt Payson:s villkor för faktura och delbetalning/konto. Payson:s villkor hittar du här https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/#v2 Ej utlösta paket debiteras med en avgift om f.n. 300 kr inkl. moms för att täcka Solenergibutikens kostnader för frakt och administration.

5. Beställning och orderbekräftelse
Genom att genomföra ett köp hos Solenergibutiken accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan. Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år. Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Tack för din order” via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i ordern. I samband med att ordern expedieras från Solenergibutikens lager, erhåller du via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

6. Ändring/avbeställning av order
Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos Solenergibutiken dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring kan ske per telefon på 070-150 92 20 eller per e-post: order@solenergibutiken.se. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd. Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning ska meddelas Solenergibutiken per e-post till order@solenergibutiken.se. Om ordern har hunnit expedieras av Solenergibutiken kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket (f.n. 300 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader Solenergibutiken haft med anledning av avbeställningen.

7. Leverans
En order avseende en produkt som finns ”I lager” expedieras i regel nästkommande vardag men senast efter 3 arbetsdagar. Leveranstid för produkter som anges som ”Ej i lager” i webbutiken innebär att Solenergibutiken normalt inte kan skicka varan eller att förlängd leveranstid kan gälla. En produkt märkt med ”Beställningsvara” innebär att varan kan ha en längre leveranstid. Kontakta Solenergibutiken i de fall du behöver ett närmare besked angående produkter som ej finns i lager. Om en leverans är försenad meddelar Solenergibutiken dig om detta genom meddelande till den e-postadress du angivit. Information lämnas då även om ny leveranstid. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya föreslagna leveranstiden genom att kontakta Solenergibutiken på 018-800 19 00 eller på order@solenergibutiken.se.

Din order levereras enligt det val för transport som gjorts vid beställningstillfället eller som överenskommits separat. Notera att varor inte kan avhämtas hos Solenergibutiken. Order hos Solenergibutiken kan inte heller dellevereras. Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska lösas ut. Solenergibutiken står risken för varan tills varan är utlämnad till dig. Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 300 kr (inklusive moms) för att täcka Solenergibutikens kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

Leverans kan för närvarande endast ske inom Sverige

8. Ångerrätt
Vid köp av varor från Solenergibutiken har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Solenergibutiken lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas datorprogram samt ljud- och bildupptagningar då försegling/plombering brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t.ex. serienummer).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Solenergibutiken, företrädesvis via mitt konto/orderhistorik på Solenergibutikens webbsida och där skapa ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Du kan också meddela Solenergibutiken om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Solenergibutikens. Blanketten hittar du här: http://publikationer.konsumentverket.se/sv/kontrakt-och-mallar/angerblankett.html. Blanketten skickas till Solenergibutiken på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan. Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Solenergibutiken inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Solenergibutiken.

Det belopp som du betalat för varan återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Solenergibutiken inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Vid retur skall varan återsändas oskadad i sin originalförpackning med samtliga tillbehör. Du kan dock bli skyldig att ersätta Solenergibutiken för varans värdeminskning om varan har använts, skadats eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

9. Öppet köp
För varor ur Solenergibutikens ordinarie sortiment accepterar Solenergibutiken retur mot full återbetalning av det belopp som du betalat för varan i upp till 60 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet måste du kontakta Solenergibutiken innan retur och produkten får då inte vara öppnad, använd, skadad eller förstörd.

10. Reklamation
Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Solenergibutiken. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter mottagandet av en vara.

En reklamation görs via mitt konto/orderhistorik på Solenergibutikens webbsida, där du skapar ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till Solenergibutiken. Ditt returnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit Solenergibutiken tillhanda.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Solenergibutiken dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).

Solenergibutiken kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Solenergibutikens kostnader för returen.

11. Retur
Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) skall återsändas i originalförpackning, samt väl förpackade i av transportören godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Varor som levererats på pall måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du för kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Solenergibutiken tillhanda. Vid godkänd retur erhåller du ersättning för produktens inköpspris samt den ursprungliga fraktkostnaden.

Vid retur till Solenergibutiken skall Solenergibutiken alltid kontaktas innan för ett returnummer. Varor skickade till Solenergibutiken utan returnummer tydligt angett på försändelsens utsida och/eller som är belagt med kostnader kommer ej att accepteras utan returneras till avsändaren.

Returer skickas till följande adress:
Solenergibutiken
Skogstibble Källgården 1
74020 Vänge

12. Transportskador
Vi packar alltid våra produkter med största omsorg. Tyvärr går det inte att utesluta att någon produkt ändå kan bli skadad under transporten. Vi har på grund av de problem som många upplever med transportörer och de ersättningsnivåer de lämnar valt att ni som kund alltid ska kontakta oss, inte transportören, om ni upplever något problem. Vi har valt att ta hand om kontakten med transportören åt dig för att du ska känna dig trygg med att om problem uppstår så ska du så snabbt som möjligt blir ersatt eller kompenserad på ett så bra sätt som möjligt, för vi vill att du ska vara nöjd, oavsett vem som orsakat problem för dig.

OBS! Eftersom det är du som är mottagaren av försändelsen till dig är det enligt transportörens villkor också du som är skyldig att rapportera ev. förluster eller transportskador, och du måste göra det i tid. Läs därför igenom nedan noga så du inte går miste om din rätt till ersättning. Det enda vi kräver av dig som kund för att uppfylla ovan är att du följer och beaktar nedan så vi kan kontakta transportören med alla relevanta fakta och krav i tid! Det är därför av yttersta vikt att du följer stegen nedan annars finns det risk att du förlorar rätten till ersättning, kompensation eller en ny produkt. Solenergibutiken kan inte hållas ansvarig för utebliven ersättning eller kompensation om nedan inte följs.

1. Undersök din vara direkt när du tar emot den, vänta inte med detta.
2. Kontrollera att emballaget är helt och be transportören/utlämningsstället göra en anmärkning om eventuella brister innan du kvitterar godset om emballaget är skadat.
3. Om emballaget är skadat, ta om möjligt bilder på skadorna innan du öppnar paketet.
4. Öppna om möjligt försändelsen medans transportören/utlämningsstället ser på och kontrollera innehållet. Kontrollera även att allt innehåll du beställt finns kvar i emballaget/paketet. Jämför för säkerhets skull med följesedeln för att vara säker på att allt var packat vid leverans. Be transportören/utlämningsstället göra ännu en anmärkning om en eller flera produkter är skadade eller förkomna.
5. Det är viktigt att du vid skada behåller allt emballage och ev. pall tills vidare. Transportören vill ibland förvissa sig om hur emballaget är utformat och om vad som kan ha hänt.
6. Om emballaget inte var skadat när du tog emot försändelsen men du upptäcker en dold skada när du öppnar din försändelse efter att du mottagit den av transportören/utlämningsstället är det mycket viktig att du anmäler skadan till oss så fort som möjlig.
7. Skador och/eller förluster som skett under transporten måste oavsett om de är synliga eller dolda anmälas till oss skyndsamt, helst inom 3 dagar men som senast inom 5 veckodagar för att vi ska kunna upprätthålla denna extra service mot dig som kund.
8. Maila oss därför nedan information så fort som möjligt.

Uppmärksammade transportören skadan? Om ja, gjorde hen en eller flera notering(ar)?
Om ja, beskriv om möjligt noteringarna.
Beskrivning. Beskriv skadorna utseendemässigt så noga du kan.
Funktion. Fungerar produkten som den ska. Beskriv så noga du kan de eventuella fel du kan upptäcka.
Bilder. Minst 2 men helst flera bilder på produkten eller produkterna där skadan eller skadorna tydligt framgår samt bilder på emballage, helst innan det öppnades.
Om du har köpt fler än en produkt, vilken eller vilka produkt(er) är skadad(e)?
Ditt ordernummer.
Försändelsens fraktsedelsnummer, om ett sådant finns samt transportörens namn.

Så snart vi har fått in alla uppgifter tar vi kontakt med dig för att stämma av hur du snabbast kan få kompensation, ersättning eller en ny produkt.

OBS! Efter 7 dagar kommer vi dessvärre inte att kunna behandla några ersättningskrav p.g.a. transportskador eller förluster i densamma. Tidsfristen hos samtliga transportörer har då löpt ut.

13. Garanti
Garantitiden kan skilja sig åt mellan olika produkter. Normalt är denna ett (1) år. Om garantitiden är längre specificeras detta i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden kan hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad eller ombud. I andra fall hanteras garantiärenden av Solenergibutiken direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av, helst innan köp om du är osäker. Solenergibutiken lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantier.

14. Ansvar för fel
Solenergibutikens ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932). Ytterligare rättigheter för dig som kund kan dock följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Solenergibutiken ansvarar under inga omständigheter för direkta eller indirekta skador, följdskador eller någon annan skada som följd av användandet av produkter köpta hos Solenergibutiken samt omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av produkter, information eller programvara som finns eller har funnits tillgänglig hos Solenergibutiken eller på dess webbsida.

15. Teknisk support
För teknisk support och användarstöd, har Solenergibutiken rätt att hänvisa dig till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Normal sköter vi dock all support själva och då är den kostnadsfri om inget annat överenskommits.

16. Kundkonton
Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Solenergibutikens webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Solenergibutiken detta och att byta ditt lösenord.

17. Personuppgifter
Genom att skapa ett konto samtycker du till att Solenergibutiken behandlar dina personuppgifter för de ändamål och på de villkor som framgår av Solenergibutikens integritetspolicy.

18. Särskilda villkor för programvaror
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Solenergibutikens webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av programvara erhåller du som kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som medföljer/ingår i programvaran.

19. Immateriella rättigheter
Innehållet på Solenergibutikens webbsida ägs av Solenergibutiken eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Solenergibutiken.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Solenergibutiken.

20. Länkar till tredje parts webbsidor
Länkar på Solenergibutikens webbsida möjliggör för besökare att lämna Solenergibutikens webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Solenergibutiken och Solenergibutiken bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Solenergibutiken tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Solenergibutiken av aktuell webbsida.

21. Tvist
En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Solenergibutiken har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

22. Övrigt
Solenergibutiken kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Solenergibutikens kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

Solenergibutiken förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Solenergibutikens webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Solenergibutiken förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

23. Konsumentklagomål
Om en produkt köpt hos Solenergibutiken är felaktig är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon eller mail. Du når oss på telefonnummer 070-150 92 20, via kontaktformuläret på vår hemsida eller via mail på info@solenergibutiken.se
Om du efter kontakten med oss fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål. ARN är ett alternativt tvistlösningsorgan som Solenergibutiken har åtagit sig att lösa tvister genom. Du når ARN på följande adress:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Information om hur du upprättar en anmälan hittar du på arn.se/info-konsument/hur-jag-anmaler/.
Sidan kommer att öppnas i en ny flik i din webbläsare.

24. Företagsuppgifter
Juridiskt namn:  Solenergibutiken i Mälardalen AB
Adress:                  Skogstibble Källgården 1
Postadress:           75578 Vänge
Org. nummer:       559100-8775
Momsnummer:     SE559100877501
Bank:                     Sparbanken i Enköping
Bankgiro:              5187-1176
Telefon:                 018-800 19 00
E-post:                  info@solenergibutiken.se

Vi innehar F-skattebevis