Integritetspolicy GDPR

Vilka vi är

Vi är ett litet privatägt familjeföretag, vårt juridiska namn är Solenergibutiken i Mälardalen AB och vi har organisationsnummer 559100-8775. Vi är momsregistrerade och innehar F-skattesedel.

Vår webbplatsadress är: https://solenergibutiken.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

De enda uppgifter vi samlar in är de som behövs för att kunna hålla kontakt med dig och för att vi ska kunna sända dig varor vid en eventuell order. Inga känsliga data sparas. Mailkonversationer sparas så länge de anses nödvändiga, dock högst ett år. Om du vill ta del av de uppgifter vi har om dig eller få samtliga uppgifter raderade, kontakta oss.

Kontaktformulär och e-post

I vårt kontaktformulär är endast namn och telefonnummer obligatoriskt. Övriga fält är fritext där du själv avgör vilken information du vill lämna till oss. Tänk på att meddelanden skickade via kontaktformuläret skickas till oss som vanlig e-post och dessa skickas okrypterat och skulle därför möjligen kunna avläsas av obehöriga som har kunskap. Undvik därför att skicka oss känsliga personuppgifter, oavsett om du använder kontaktformuläret eller direkt via e-post. Om sådana uppgifter av någon anledning behöver kommuniceras, ring oss istället. Inget av det du skriver in i kontaktformuläret sparas per automatik i någon extern databas utanför mailsystemet utan finns endast i det aktuella mailet som kommer till oss. Efter att din förfrågan är behandlad raderas mailet om ämnet anses utagerat. Om information finns som anses vara av vikt för pågående ärenden sparas det tills vidare, dock längst i ett år.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar dina grunduppgifter med våra transportörer, i vissa fall våra leverantörer och våra betalningspartners och endast i syftet att kunna leverera dig produkter vid eventuell order. Dina grunduppgifter finns också efter order i vårt administrativa system. I övrigt delar vi inte dina data med någon och kommer aldrig att göra.

Hur länge vi behåller era uppgifter

För användare som registrerar sig på vår webbplats sparar vi de personuppgifter du anger i din användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information. Användarprofilen kommer att finnas kvar så länge du inte väljer att själv radera den eller ber oss att göra det. Mailkonversation sparas så länge den anses relevant för ett ärende, dock högst i ett år. I vårt administrativa system hamnar information om dig endast om du lagt en order. Denna grundinformation måste av administrativa och legala skäl sparas i minst 10 år.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vår kontaktinformation

  • Solenergibutiken i Mälardalen AB
  • Skogstibble Källgården 1
  • 74020 Vänge
  • Telefon 018-8001900
  • e-post info(at)solenergibutiken.se. Byt ut (at) mot @ i e-postadressen.

OBS! Vi har ingen regelrätt butik eller utställningslokal. Om du vill besöka oss, kontakta oss därför i förväg annars kanske vi inte kan ta emot dig.

Hur vi skyddar din information

All information skyddas i redundanta system bakom flera lager av brandväggar och scannas i realtid mot olika hot som t.ex. hackare och virus. Endast behörig personal kan se dina uppgifter i datorer som är lösenordsskyddade och försedda med strikta säkerhetsrutiner.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vi jobbar aktivt med fullständig kryptering där sådan är möjlig samt med brandväggar i flera lager och realtidsskydd mot virus och annan fientlig kod i både servrar och arbetsstationer. Om ett dataintrång ändå skulle ske kommer vi att se till att berörda användare av våra system får relevant information om aktuell händelse samt att vi ser till att snarast förhindra att intrång av liknande art ska kunna hända igen.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vi tar emot data från våra transportörer, leverantörer och betalningspartners. I viss mån tar vi även emot data från Google för analys av trafikdata. Den innehåller dock aldrig någon personinformation.

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Vi utför inga automatiserade beslutsfattanden.