Solenergi och ekonomi
– Lönar det sig verkligen?

Här följer en sammanställning över vilka bidrag, regler och förutsättningar som finns som kan underlätta för att få ekonomin att gå ihop när du funderar på solenergi som komplement till din vanliga energiförsörjning. Du hittar även länkar till myndigheterna och till några oberoende sidor med mycket matnyttig information för dig som vill gräva lite djupare och lära dig mer.

  • Det statliga investeringsstödet för solceller hade sin sista ansökningsdag 7 Juli 2020. Istället för det tidigare bidraget kan man som villaägare göra ROT-avdrag för investeringen. ROT-avdraget för en solcellsinvestering ligger enligt en schablon från branschorganisationen Svensk Solenergi på 9% och räknas ut genom att man får göra ett skatteavdrag på 30% på arbetskostnaden som i sin tur oftast är ca 30% av totala investeringskostnaden.
  • Om man däremot ansökte om investeringsstöd före den 7 juli 2020 så kommer nya ansökningar som vanligt att beviljas av länsstyrelserna så länge det finns budgeterade pengar kvar i potten. Om man får stödet beviljat så behöver solcellerna vara installerade före den 30 juni 2021. Man kan inte kombinera solcellsstöd och ROT-avdrag (men däremot kan man ta ROT-avdraget, och sedan betala tillbaka det om det senare visar sig att man får investeringsstödet beviljat.) Läs mera om förutsättningarna hos Energimyndigheten.
  • Du kan få skatteavdrag som mikroproducent på din till allmänna elnätet inmatade överproduktion. Läs mer här: Https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/mikroproduktionavfornybarelnaringsfastighet.4.309a41aa1672ad0c837b4e8.html
  • Elcertifikat och ursprungsgarantier kan du få om du producerar förnybar el. Det ansöker du om hos Energimyndigheten där du också skaffar dig ett certifikatskonto i Cesar. Priset på elcertifikat och ursprungsgarantier varierar beroende på vem du har som motpart. Handeln är fri men sker ofta med den du handlar din el av. En del elhandelsbolag handlar inte med vare sig elcertifikat eller ursprungsgarantier. Priset på elcertifikat och ursprungsgarantier varierar kraftigt mellan olika elhandelsbolag och för rätt pris just nu bör du därför kolla med den du handlar med. Du får ett certifikat per producerad MWh, dvs. per 1000kWh. OBS! En separat elmätare inkopplad mellan din solelanläggning och din elcentral behövs för att kunna mäta din produktion. Denna mätare rapporterar din totala produktion till Cesar som sedan håller reda på hur många certifikat du är berättigad till. Du kan själv välja om och när du vill sälja dina certifikat. Spara certifikat till senare försäljning funkar alltså också. Priserna kan ju bli högre efter hand med lite tur. Alternativt hanterar i bästa fall ditt elhandelsbolag detta åt dig.
  • Nätnytta kan du också få betalt för. Oftast gäller det bara om du befinner dig i samma nätområde som du handlar din el. En vanlig siffra är 5 öre per kWh levererad el. Nätnyttan är en ersättning för minskningen av energiförlusterna i lågspänningsnätet som inmatningen du står för medför.
  • Du kan få bidrag av staten med upp till 60% av hela investeringskostnaden eller max 50000:- om du väljer att investera i ett batterilager. Bidraget gäller från 1 januari 2016 till 31 december 2020 och kan sökas retroaktivt. Detta bidrag kan inte kombineras med ROT eller annat stöd. Du kan hämta ansökningsblanketten hät: https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/energilagring/ansokningsblankett-om-statligt-stod-till-lagring-av-egenproducerad_webben.pdf
  • Om du vill veta mera om vad som händer inom solenergi kan du kika in på branschföreningen Svensk Solenergis hemsida. Där finns massor av bra information. Du kan även hitta info på Solelportalen hos Energimyndigheten. https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/
  • Via sidan Solcellsforum finns möjlighet att kika på deras lista av köpare av solel och vad de betalar. Kalkylarket du får upp kan redigeras för att hålla alla siffror så relevanta som möjligt.
  • Bengts villablogg kan du läsa om det mesta som har med solceller att göra. En mycket innehållsrik sida som tar upp allt du kan tänka dig.
  • Bygglov för solceller och solfångare slopas i hela landet från den 1 Augusti 2018. Kravet för detta är att de följer takets lutning. Undantag finns dock, bygglov krävs fortfarande för platta tak. Andra undantag kan finnas för byggnader eller byggnader i områden som anses ha ett högt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde. Vet du med dig att du finns i ett sådant område, kontakta för säkerhets skull din kommuns bygglovsavdelning för att kontrollera hur det ligger till. Du kan läsa mer om detta här.