Solenergi och ekonomi
– Lönar det sig verkligen?

Här följer en sammanställning över vilka bidrag, regler och förutsättningar som finns som kan underlätta för att få ekonomin att gå ihop när du funderar på solenergi som komplement till din vanliga energiförsörjning. Du hittar även länkar till myndigheterna och till några oberoende sidor med mycket matnyttig information för dig som vill gräva lite djupare och lära dig mer.

 • Du har rätt att ansöka om statligt investeringsstöd för solceller med 30% av hela totalkostnaden sedan 1 Januari 2018 mot tidigare 20% om du är privatperson och företag har sedan tidigare 30% på hela kostnaden. Stödet gäller för alla system som är nätanslutna och innefattar även hybridsystem (solel/solvärme). Kravet är att din anläggning är slutmonterad och driftsatt före 31 december 2019. Tänk på att investeringsstödet är rambegränsat, vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Turordning gäller alltså, dvs. först till kvarn har störst chans att få bidrag. Läs mera om förutsättningarna hos Energimyndigheten.
 • För lantbruk kan upp till 40% av totalkostnaden fås tillbaka som bidrag mot ansökan hos Jordbruksverket. Se http://www.jordbruksverket.se
 • Du har rätt att istället för solcellsbidrag utnyttja ROT för arbetskostnaden.
 • Du får 60 öre inklusive moms per kWh du matar ut på allmänna elnätet av staten i subvention. Subventionen regleras en gång per år i din deklaration.
 • Elcertifikat och ursprungsgarantier kan du få om du producerar förnybar el. Det ansöker du om hos Energimyndigheten där du också skaffar dig ett certifikatskonto i Cesar. Priset på elcertifikat och ursprungsgarantier varierar beroende på vem som köper och vilket avtal du lyckas förhandla dig till. Handeln är fri men sker oftast med den du handlar din el av. En del elhandelsbolag handlar inte med vare sig elcertifikat eller ursprungsgarantier. Idag ligger priset på elcertifikat oftast mellan 10-16 öre per kWh. Ursprungsgarantierna varierar mer i pris och ligger ofta mellan 0,3-27 öre per kWh. Du får ett certifikat per producerad MWh, dvs. per 1000kWh. OBS! En separat elmätare inkopplad mellan din solelanläggning och din elcentral behövs för att kunna mäta din produktion. Denna mätare rapporterar din totala produktion till Cesar som sedan håller reda på hur många certifikat du är berättigad till. Du kan själv välja om och när du vill sälja dina certifikat. Spara certifikat till senare försäljning funkar alltså också. Priserna kan ju bli högre efter hand med lite tur.
 • Nätnytta kan du också få betalt för. Oftast gäller det bara om du befinner dig i samma nätområde som du handlar din el. En vanlig siffra är 5 öre per kWh levererad el. Nätnyttan är en ersättning för minskningen av energiförlusterna i lågspänningsnätet som inmatningen du står för medför.
 • Du kan få bidrag av staten med upp till 60% av hela investeringskostnaden eller max 50000:- om du väljer att investera i ett batterilager. Bidraget gäller från 1 januari 2016 till 31 december 2019 och kan sökas retroaktivt. Detta bidrag kan inte kombineras med ROT eller annat stöd.
 • Om du vill jämföra vad olika elhandelsbolag betalar för din el kan du använda dig av branschföreningen Svensk Solenergis hemsida www.prosument.se Sidan är fortfarande under utvecklig men kan ändå ge en bra bild av hur marknaden ser ut.
 • Via sidan Solcellsforum finns möjlighet att kika på deras lista av köpare av solel och vad de betalar. Kalkylarket du får upp kan redigeras för att hålla alla siffror så relevanta som möjligt.
 • Bengts villablogg kan du läsa om det mesta som har med solceller att göra. En mycket innehållsrik sida som tar upp allt du kan tänka dig.
 • Regeringen har från 1 Januari 2018 ökat subventionerna för solenergi till 30% av totala investeringskostnaden. Bidragen utökas också från 390 miljoner kronor årligen till 915 miljoner kronor årligen samt att man utökar den befintliga budgeten för inneliggande ansökningar med 200 miljoner kronor för att påskynda kötiderna för de som redan sökt bidrag. Du kan läsa mer om detta här.
 • NYHET! Bygglov för solceller och solfångare slopas i hela landet från den 1 Augusti 2018. Kravet för detta är att de följer takets lutning. Undantag finns dock, bygglov krävs fortfarande för platta tak. Andra undantag kan finnas för byggnader eller byggnader i områden som anses ha ett högt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde. Vet du med dig att du finns i ett sådant område, kontakta för säkerhets skull din kommuns bygglovsavdelning för att kontrollera hur det ligger till. Du kan läsa mer om detta här.
 •