Solenergi och ekonomi
– Lönar det sig verkligen?

Här följer en sammanställning över vilka bidrag, regler och förutsättningar som finns som kan underlätta för att få ekonomin att gå ihop när du funderar på solenergi som komplement till din vanliga energiförsörjning. Du hittar även länkar till myndigheterna och till några oberoende sidor med mycket matnyttig information för dig som vill gräva lite djupare och lära dig mer.

  • Alla de tidigare statliga investeringsstöden för solceller, energilagring och laddstationer löper ut 2020-12-31.
  • Från 2021-01-01 finns istället en ny grön skattereduktion för privatpersoner som liknar ROT & RUT. Den är på 15% av totala investeringskostnaden och gäller alltså för både arbetskostnad och material. Istället för att ansöka om bidrag som tidigare alltid tog slut kommer nu fakturamodellen att användas och du kan därför ta del av skattelättnaden direkt vid köpet. Bidraget gäller för solceller, energilagring och elbilsladdning. Du kan läsa allt om det här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/nytt-skatteavdrag-nasta-ar-for-privatpersoner-som-gor-grona-investeringar/https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/nytt-skatteavdrag-nasta-ar-for-privatpersoner-som-gor-grona-investeringar/
  • Du kan få skatteavdrag som mikroproducent på din till allmänna elnätet inmatade överproduktion. Läs mer här: Https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/mikroproduktionavfornybarelnaringsfastighet.4.309a41aa1672ad0c837b4e8.html
  • Elcertifikat och ursprungsgarantier kan du få om du producerar förnybar el. Det ansöker du om hos Energimyndigheten där du också skaffar dig ett certifikatskonto i Cesar. Priset på elcertifikat och ursprungsgarantier varierar beroende på vem du har som motpart. Handeln är fri men sker ofta med den du handlar din el av. En del elhandelsbolag handlar inte med vare sig elcertifikat eller ursprungsgarantier. Priset på elcertifikat och ursprungsgarantier varierar kraftigt mellan olika elhandelsbolag och för rätt pris just nu bör du därför kolla med den du handlar med. Du får ett certifikat per producerad MWh, dvs. per 1000kWh. OBS! En separat elmätare inkopplad mellan din solelanläggning och din elcentral behövs för att kunna mäta din produktion. Denna mätare rapporterar din totala produktion till Cesar som sedan håller reda på hur många certifikat du är berättigad till. Du kan själv välja om och när du vill sälja dina certifikat. Spara certifikat till senare försäljning funkar alltså också. Priserna kan ju bli högre efter hand med lite tur. Alternativt hanterar i bästa fall ditt elhandelsbolag detta åt dig.
  • Nätnytta kan du också få betalt för. Oftast gäller det bara om du befinner dig i samma nätområde som du handlar din el. En vanlig siffra är 5 öre per kWh levererad el. Nätnyttan är en ersättning för minskningen av energiförlusterna i lågspänningsnätet som inmatningen du står för medför.
  • Om du vill veta mera om vad som händer inom solenergi kan du kika in på branschföreningen Svensk Solenergis hemsida. Där finns massor av bra information. Du kan även hitta info på Solelportalen hos Energimyndigheten. https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/
  • Via sidan Solcellsforum finns möjlighet att kika på deras lista av köpare av solel och vad de betalar. Kalkylarket du får upp kan redigeras för att hålla alla siffror så relevanta som möjligt.
  • Bengts villablogg kan du läsa om det mesta som har med solceller att göra. En mycket innehållsrik sida som tar upp allt du kan tänka dig.
  • Bygglov för solceller och solfångare slopas i hela landet från den 1 Augusti 2018. Kravet för detta är att de följer takets lutning. Undantag finns dock, bygglov krävs fortfarande för platta tak. Andra undantag kan finnas för byggnader eller byggnader i områden som anses ha ett högt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde. Vet du med dig att du finns i ett sådant område, kontakta för säkerhets skull din kommuns bygglovsavdelning för att kontrollera hur det ligger till. Du kan läsa mer om detta här.